การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ

การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ

องค์กร :
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
4 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Thai_Import
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) สถิติการค้าของไทย
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 020201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0801
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ดำ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล jirapornsi@dtn.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 4 recent views
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ 6 recent views
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 17 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.