การค้าของไทยกับประเทศสำคัญ

ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ

องค์กร :
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
4 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศสำคัญ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) ThaiTrade01
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) สถิติการค้า
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 080302
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG020A
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ดำ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล jirapornsi@dtn.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 8 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) 2. เลือกหมวด “สายตรง สถ.” 3. เลือกหน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร”
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 7 recent views
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4 18 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3 5 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.