การนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์
องค์กร :
กรมปศุสัตว์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
20 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Import and export of livestock product
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) ปศุสัตว์
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0204
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล certify6@dld.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น 3 recent views
ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2564
กรมปศุสัตว์
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ 2 recent views
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สถิติการรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 6 recent views
การรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 8 recent views
รายงานจำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.