รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565
องค์กร :
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
19 ธันวาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) MSME White Paper 2022
หมวดหมู่ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
คำสำคัญ MSME สถานการณ์
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 230102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0803
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ณัฏฐกฤติ นิธิประภา
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nattakrit@sme.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 12 recent views
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.