สถิติการประมง

ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย และมีข้อมูลย้อนหลังประมาณ 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์พอที่จะใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงอื่นๆ ต่อไป

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
1 มีนาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติการประมง โดยกรมประมง
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Fisheries Statistics
หมวดหมู่ การเกษตร
คำสำคัญ ประมง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1407
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล statdof2016@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 6 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
การประมงปลากะตักในอ่าวไทย 4 recent views
1)เพื่อศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก...
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.