สถิติการประมง

ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย และมีข้อมูลย้อนหลังประมาณ 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์พอที่จะใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงอื่นๆ ต่อไป

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติการประมง โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Fisheries Statistics
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) ประมง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1407
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล statdof2016@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2564 19 recent views
กระทรวงศึกษาธิการ
สถิติการทำงานของคนต่างด้าว 2 recent views
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
กรมการจัดหางาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.