เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
คำสำคัญ : อุตสาหกรรม
สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 11 recent views
ข้อมูลสถานการการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย จำนวนพื้นที่ขาย/ให้เช่า มูลค่าเงินลงทุน จำนวนแรงงาน อุตสาหกรรมหลักสัญชาตินักลงทุน และข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ...
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    22 มีนาคม 2566
รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 6 recent views
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงสำคัญของประเทศที่สถานการณ์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเกิดความผันผวน โดยมีปัจจัยมาจากการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COMID-19...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    21 มีนาคม 2566
ปริมาณกากอุตสาหกรรม 15 recent views
ปริมาณการนำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ ตามตัวชี้วัดของระบบงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบ 2559-2565
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    8 มีนาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.