รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2564

2564

องค์กร :
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
8 มีนาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2564 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Productivity and Performance of ThaiIand Industry Report 2021
หมวดหมู่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แท็ค (Tag) TFP
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 040002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0803
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ภูริตา มณียม
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล phurita@oie.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สรุปการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2554-2564 (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 3 recent views
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 15 recent views
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงสำคัญของประเทศที่สถานการณ์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเกิดความผันผวน โดยมีปัจจัยมาจากการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COMID-19...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.