รายละเอียด

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าภายในพื้นที่สามารถรองรับความต้องการของนักลงทุน อำนวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย ประเทศไทย แบ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ... อ่านต่อ

ไม่พบชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์