รายละเอียด

การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ... อ่านต่อ

พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์