สถิติคดีการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชี CITES

สถิติคดีการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชี CITES ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2561-2563)

องค์กร :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติคดีการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชี CITES โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) CITES Wildlife Crime Report
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
แท็ค (Tag) CITES สถิติคดี สัตว์ป่า ไซเตส
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 180102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1501
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล พรพิไล มณีรัตน์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล plan_cites@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด 14 recent views
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2560 - 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นิเวศวิทยาและพันธุกรรมของประชากรลิ่นชวา (Manis javanica) ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 11 recent views
ลิ่นชวา (Manis javanica) ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 8 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.