การดำเนินการกลั่นกรองภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิ
องค์กร :
สำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการดำเนินการกลั่นกรองภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) aerial photography moderation for proof of rights
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
แท็ค (Tag) รัฐบาล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 180501
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0104
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล อภินันท์ หวังดี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล apinun@onlb.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Infographic สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 6 recent views
การเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ผู้หญิงไทยควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทาง การศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานและองค์กรที่จะไปทำงาน...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 12 recent views
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น...
สำนักนายกรัฐมนตรี
แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 5 recent views
สภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทยเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพและสมรสกับชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 recent views
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.