รายละเอียด

มุ่งเน้นพัฒนาระบบการจัดการน้ำทั้งระบบและพัฒนาความมั่นคงด้านน้ำในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลผลิตในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด แหล่งน้ำประปา ปริมาณน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ... อ่านต่อ

พบ 29 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์