ข้อมูลจุดความร้อน Hotspt ระบบ VIIRS 60-63

ข้อมูลจุดความร้อน Hotspt ระบบ VIIRS 60-63

องค์กร :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) ข้อมูลจุดความร้อน Hotspt ระบบ VIIRS 60-63
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
แท็ค (Tag) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 180102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1502
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวสุรางค์ พรประสิทธ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล plan1343@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63 1 recent views
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64 2 recent views
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : พลังชุมชนฟื้นฟูผืนป่า 4 recent views
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านห้วย จังหวัดน่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.