โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล

เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล อัตราการผลิตปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 850 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ที่แรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ล้อ แบบขับเคลื่อน 4x2 ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 12 เครื่อง จะสามารถเสริมการทำงานเครื่องอัดอากาศเดิมที่เก่าและประสิทธิภาพลดลงให้เครื่องเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถเจาะน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การอุปโภคและบริโภค การเกษตร การรักษานิเวษน์

องค์กร :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
16 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.