หมวดหมู่

พบ 24 หมวดหมู่

 • group022

  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  การมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ...

  10 ชุดข้อมูล ดู กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 • group023

  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้...

  4 ชุดข้อมูล ดู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • group024

  อื่น ๆ

  ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 23 หมวดหมู่ได้ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น...

  24 ชุดข้อมูล ดู อื่น ๆ