รายละเอียด

การมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข... อ่านต่อ

พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค (Tag): สถิติการช่วยเหลือประชาชน

กรองผลลัพธ์