รายละเอียด

การพัฒนาที่เน้นการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน... อ่านต่อ

พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์