เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 77 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    8 พ.ค. 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    20 พ.ค. 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    28 เมษายน 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 16 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    6 เมษายน 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 9 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    25 มีนาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    21 มีนาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    17 มีนาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    4 มีนาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 7 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    26 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    21 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    11 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร 8 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    4 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    3 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    1 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    31 มกราคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    28 มกราคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.