เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 6 recent views
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา 8 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 9 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 12 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว รายจังหวัด และจำแนกตามสภาพปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    22 มีนาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.