เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รูปแบบ : XLSX
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63 8 recent views
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    25 สิงหาคม 2564
การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ 13 recent views
สำหรับจัดการข้อมูลในระบบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    25 สิงหาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.