เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 2 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG0601"
เรียงโดย
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ 16 recent views
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ ข้อมูล ณ. วันที่ 29 ตค 2565 คัดเฉพาะบ่อที่มีข้อมูลครบ เท่านั้น
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    30 พฤศจิกายน 2565
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การจัดการน้ำโดยชุมชน 9 recent views
การจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ การใหทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และมีราคาที่สามารถหาซื้อ ได้ มีสุขอนาคมัย ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.