สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (www.e-aht.com)

องค์กร :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
1 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Statistics on Trafficking in Persons from 2018 to 2021
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) การค้ามนุษย์
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 000000
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1602
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล วรรษมน ลูกบัว
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล policy.tip@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2018 4 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Thailand’s Country Report 2019 on Anti-Human Trafficking Response 2019 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.