สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565

สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 มีนาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Statistics of people using the services of children's and family homes 2022
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
คำสำคัญ บ้านพักเด็กและครอบครัว
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 170001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG010A
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางนันทา ไวคกุล
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nanta.w@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา 2 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 2 recent views
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน 2565 3 recent views
สถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 5 recent views
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.