รายชื่อต้นแบบระดับอุตสาหกรรม-สาธารณประโยชน์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี

นำเสนอการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบของกลุ่มวิจัยที่สามารถส่งมอบผู้ใช้/ผู้ผลิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

องค์กร :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 ธันวาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายชื่อต้นแบบระดับอุตสาหกรรม-สาธารณประโยชน์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) prototype mtec
หมวดหมู่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
คำสำคัญ ผลงานต้นแบบ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 230101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0905
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นริศรา พุ่มภักดี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล cen@nstda.or.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC 1 recent views
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC: https://www.mtec.or.th/ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. 1 recent views
เป็นชุดข้อมูล แสดงรายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. ประกอบไปด้วย ชื่อเทคโนโลยี ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา สรุปเทคโนโลยี ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Technology Update 1 recent views
Technology Update เพื่อเสนองานวิจัยนาโนเทค
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.