สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2564
องค์กร :
กรมการจัดหางาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
13 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยกรมการจัดหางาน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Labor situation and labor demand by province October 2021
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0803
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล lmiskill0960@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี 2564 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2564 9 recent views
2564
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.