ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล

https://drive.google.com/file/d/147OqBzcxz14OuVDIKoUztx6dc0iA5JHN/view?usp=drivesdk

แบบจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2564

องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
1 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) -
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200501
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1606
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ทัศพร สังเกตกิจ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล Tassaporn211@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.