การจัดการกากอุตสาหกรรม

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมจะต้องขออนุญาตเพื่อนำกากอุตสาหกรรมภายในบริเวณโรงงานไปบำบัด/กำจัดกับผู้รับบำบัดกากอุตสาหกรรม (โรงงาน) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

องค์กร :
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 กันยายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.