ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ข้อมูลแผนทุกระดับที่ใช้งานบนระบบ eMENSCR https://emenscr.nesdc.go.th/contents.html

Data Dictionary https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1m6sCiS53SRHwSk7yyxpnmFqA8sVKSNKlIR8poZpGM/edit#gid=0

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
12 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.