ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

องค์กร :
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
8 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Educational information Academic Year 2020 Regional Education Office No.7
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
แท็ค (Tag) จังหวัดภาคใต้ชายแดน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 120001 120101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0402 SDG0405
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล reo8iplan@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.