ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

องค์กร :
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
8 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.