ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ข้อมูลสถิติโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทย (รวมนิคมและนอกนิคมอุตสาหกรรม) และเฉพาะจำพวกโรงงานที่ 2 และ 3

องค์กร :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Summary of industrial Factories in Thailand
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) เศรษฐกิจ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 040001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0902
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ณัฏฐนันท์ เฉลิมทิพย์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nattanan.c@diw.mail.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดการกากอุตสาหกรรม 16 recent views
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภูกต้องตามหลักวิชาการ...
กระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 14 recent views
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
การเคหะแห่งชาติ
แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย 4 recent views
ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.