ขนาดตัวอักษร ภาษา
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร
29 กันยายน 2563
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 84 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 
เมื่อเดินทางไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ พระมณฑปทรงโกธิก ทางทิศใต้ของเขามอ หลังจากนั้นเริ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศาลา 3 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหาร สศช. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า เครื่องไทยธรรม และผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี
 
พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : อภิชาต  แดงดี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.